10-12 april Svenska hovslagarföreningens årsmöte 20 september 2015

”Vår huvudföreläsare i år är Mitch Taylor från USA, men vi välkomnar även Jesper E Eurenius, Tobias Villsen från Danmark och veterinär Johan Lenz! De kommer att ha såväl praktiska som teoretiska clinics.” Efter omval sitter Nina ytterligare ett år som suppleant i SHFs styrelse.