Clinic 11 januari 2013

Clinic i Jesper Erikssons smedja, Veberöd. Med ovan nämnd, Grant Moon (6-faldig världsmästare), Jonathan Nunn & Aksel Wibe.